Skip to main content

servizo dirixido a facilitar a comunicación entre varias persoas ao tempo

para utilizar o servizo só debes chamar ao número 902 540 580 e introducir un PIN de 4 díxitos que ti elixas para acceder ao servizo

debes facilitar este PIN a todas as persoas que queiras que participen na multiconferencia. Conforme vaia chamando cada participante e marque o PIN seleccionado incorporarase á multiconferencia.