Skip to main content

Tanto se a aseguradora se ocupa da comercialización ou da subscrición de pólizas ou da xestión de sinistros, ou se opera no mercado dos seguros persoais, comerciais ou de accidentes, o uso da IA e a aprendizaxe automática pode facer que practicamente todas as funcións da túa empresa operen de xeito máis fluído e eficiente.

son moitas as vantaxes que a IA pode achegar a unha aseguradora

axuda a fixar con precisión os prezos

axuda a fixar con precisión os prezos

os algoritmos da Intelixencia Artificial xeran beneficios tan relevantes como a redución do coeficiente de perdas, a mellora do cociente combinado, o aumento dos niveis de retención e a redución dos custos de adquisición. Ofrece prezos precisos e específicos para para cada risco, reducindo así a vulnerabilidade fronte a unha posible selección adversa de clientes.

mitiga o risco de litixio

mitiga o risco de litixio

xa hai aseguradoras a utilizar modelos de IA para predicir a probabilidade de que unha reclamación de compensación de traballadores acabe nos tribunais.

Nestes casos, as reclamacións que obteñen unha puntuación alta pola súa probabilidade de litixio remítense aos especialistas neste tipo de reclamacións para que poidan conseguir un acordo rápido e atractivo, co seu consecuente aforro.

axuda a detectar fraudes

axuda a detectar fraudes

permite aumentar a precisión dos sistemas de detección de fraudes e obter un importante aforro de custos. Un modelo supervisado encárgase de detectar a probabilidade de que unha nova reclamación sexa unha fraude en base a fraudes xa detectadas e etiquetadas no pasado, mentres que un modelo de detección de anomalías detecta novos patróns sospeitosos que poden ser indicativos dun novo tipo de fraude non etiquetada anteriormente.

reduce a taxa de rotación de clientes

reduce a taxa de rotación de clientes

as aseguradoras perdedes diñeiro cando os bos clientes non renovan as súas pólizas. A incorporación do risco de rotación de clientes no sistema de prezos de renovación pode conseguir unha caída significativa das cancelacións e das non renovacións, mellorando os niveis de sinistros e unha redución de custos variables.

permite aproveitar as subrogacións

permite aproveitar as subrogacións

as oportunidades de subrogación poden constituír operacións altamente rendibles, mais para iso hai que identificalas e actuar con rapidez. Varias aseguradoras europeas xa identifican aquelas reclamacións que teñen unha alta probabilidade de recuperación mediante subrogación: reciben unhas listaxes automatizadas de sinistros con distintos obxectivos de subrogación, o que lles permite aumentar a súa taxa de subrogacións e aumentar as recuperacións anuais.

Logo BAI Analytics

o noso equipo de BAI Analytics axúdate a implantalo

en R podemos axudarte a implantar con éxito servizos de Intelixencia Artificial na túa empresa aseguradora, sexa cal for o seu tamaño ou o grao de madurez dos seus datos.

progresivamente, as propias aseguradoras aprenden a aproveitar os seus coñecementos e os datos integrados nas súas funcións e liñas de negocio ata converterse en auténticos expertos, capaces de desenvolver estratexias para produtos, canles e experiencia do cliente arredor da Intelixencia Artificial.

contact

contacta connosco

cubre os seguintes campos cos teus datos e porémonos en contacto contigo para facerche unha proposta á medida das túas necesidades.

o campo é obrigatorio

o campo é obrigatorio

o campo é obrigatorio

o campo é obrigatorio

The entered phone is not valid

o campo é obrigatorio

The entered email is not valid

a túa mensaxe foi enviado con éxito.
a túa mensaxe non puido ser enviado. Por favor, téntao máis tarde.
debes ler e aceptar a política de privacidade.