Skip to main content

substitúe os carteis estáticos por un sistema dinámico. o noso sistema de cartelaría dixital permitirache substituír os carteis estáticos e os sistemas de sinalización tradicionais, achegando a posibilidade de combinar mensaxes de marketing con outro tipo de informacións, como noticias, avisos de seguridade, información corporativa...

características do servizo

xestor de dispositivos

xestor de dispositivos

xestión centralizada de todas as pantallas e displays desde un mesmo punto. adaptable a calquera uso e a diversos tipos de pantalla ou display.

biblioteca de medios

biblioteca de medios

almacenamento e etiquetaxe de contidos en multitude de formatos.

deseños de pantallas

deseños de pantallas

división de pantalla por zonas e asignación de distintos contidos a cada unha delas. todo a través dunha sinxela interfaz web..

programación de grellas

programación de grellas

timing de difusión nunha ou varias pantallas. datas e repetición periódica.

realidade aumentada

realidade aumentada

integra a realidade aumentada coa cartelaría dixital a través do dispositivo móbil do cliente.

recoñecemento facial

recoñecemento facial

personaliza a emisión en función do perfil demográfico e do estado anímico da audiencia conseguindo un maior impacto publicitario.

vantaxes

por qué R?

por que R? en R somos socios tecnolóxicos, pero, ademais, mantemos un pensamento que nos diferencia do resto: a mellor distancia para levarte lonxe é a proximidade.

  

contact

contacta connosco

cubre os seguintes campos cos teus datos e porémonos en contacto contigo para facerche unha proposta á medida das túas necesidades.

o campo é obrigatorio

o campo é obrigatorio

o campo é obrigatorio

o campo é obrigatorio

The entered phone is not valid

o campo é obrigatorio

The entered email is not valid

a túa mensaxe foi enviado con éxito.
a túa mensaxe non puido ser enviado. Por favor, téntao máis tarde.
debes ler e aceptar a política de privacidade.