Skip to main content

se xa es cliente de R empresas

monitora e administra remotamente os dispositivos da túa empresa ( PCs, portátiles e servidores)

xestión na nube

xestión de dispositivos na nube

xestión de dispositivos na nube é un servizo, baseado nunha solución de panda security

poderás monitorar e administrar remotamente os dispositivos da túa empresa ( PCs, portátiles e servidores), e permite minimizar o impacto nas tarefas de administración da túa empresa

 baseado na nube

baseado na nube

o servizo está baseado na nube: non require de ningunha infraestrutura adicional nas súas instalacións e a posta en marcha é inmediata

 fácil aprendizaxe

fácil aprendizaxe

curva de aprendizaxe moi rápida para os seus técnicos de soporte, que lles permitirá ofrecer soporte desde o primeiro momento

accesibilidade

accesibilidade

ferramenta accesible desde calquera lugar e en calquera momento a través dunha consola web, facilitando as gardas non presenciais do equipo técnico e evitando desprazamentos grazas ao acceso e control remoto de dispositivos

automatización

automatización

automatización de tarefas desencadeadas de forma automática como resposta a alertas programadas, que preveñen fallos antes de que se produzan

mantenimiento remoto

volver a ferramentas de seguridade