menú

innovación

PROGRAMA PRINCIPIA

Persoal cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 8 de xuño de 2017 (Programa Principia).


No 2016 Cluster TIC Galicia desenvolveu o proxecto "Mellora do proceso de creación de novos produtos e servizos TIC mediante o estudo comparativo de plataformas abertas da internet das Cousas (IoT)". O seu principal obxectivo é dotar ás empresas do Cluster TIC dos coñecementos para a adaptación, implantación ou creación dunha plataforma de IoT.

O proxecto foi levado a cabo por R (rede, infraestrutura da plataforma), Itelsis (dispositivos hardware) e Plexus (desenvolvementos software e integración).

Na fase inicial realizouse un estudo do mercado IoT e recompilouse información básica das plataformas existentes. Posteriormente seleccionáronse un subconxunto de plataformas seguindo criterios tanto técnicos (interoperabilidade, escalabilidade) como de negocio (versatilidade para adaptarse a diferentes verticais) e analizáronse en profundidade este subconxunto de plataformas. Finalmente, tomando como base os estudos realizados elaboráronse unha serie de pautas e recomendacións para o desenvolvemento ou adopción dunha plataforma propia da internet das Cousas.


AXUDAS PARA O APOIO A AEIS CO OBXECTO DE MELLORAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS. PROXECTO DE MELLORA DO PROCESO DE CREACIÓN DE NOVOS PRODUTOS E SERVIZOS TIC (2015)

O Clúster TIC Galicia foi beneficiario destas axudas financiadas polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo que ten como obxectivo promover a excelencia das agrupacións empresariais innovadoras e concentrar as axudas en proxectos de innovación, fomentando a cooperación entre empresas e facilitando a súa participación en programas de innovación e internacionalización de outros organismos nacionais e europeos.

O proxecto ten por obxecto a mellora do proceso de creación de novos produtos e servizos TIC mediante o estudo comparativo de plataformas abertas de Internet das Cousas (IoT).


PROXECTO COFINANCIADO
PROXECTO COFINANCIADO


Proxecto de “Extensión de redes de banda larga de nova xeración de moi alta velocidade en polígonos industriais para o desenvolvemento da industria 4.0 en Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)” no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020. SA. 45332 (UE)303889 (BDNS)PR603A (Xunta de Galicia).


R resultou adxudicataria do proxecto PR603A que consiste na construción dunha rede de transporte e acceso para levar servizos de acceso a internet de alomenos 100Mbps a 81 polígonos empresariais de Galicia. A rede construida por R, baseada en fibra óptica, supera estas posibilidades con servizos comerciais de partida de 350/35 Mbps, puidendo acadar velocidades maiores a medida que a tecnoloxía de acceso evoluciona.

A rede que R vai despregar dispón das seguintes características:

  Rede neutra
  • Independente do tipo de sinal transmitido, sexa vídeo, voz ou datos.
  • Non se vetará nin limitará o acceso a contidos e/ou servizos legais.
  • Facilitarase aos demais operadores un acceso completo e non discriminatorio a información sobre a rede subvencionada e os servizos almacenistas ofertados sobre esta rede.
  • Cumprirá as esixencias respecto da conectividade para prestar aos usuarios finais (jitter, retardo, perda de paquetes).
  • Todas as redes de acceso dentro dos polígonos estarán construídas con fibra óptica.
  • No caso de 12 polígonos, un dos tramos de troncal serán executados con ligazóns radio de 1Gbps de capacidade, que garanten os parámetros de calidade esixidos pola Xunta de Galicia.

  Escalable
  • Capaz de absorber o incremento do fluxo de datos e ofrecer capacidade de banda larga.

  Fiable
  • Cumprirá as esixencias respecto da dispoñibilidade da rede para prestar aos usuarios finais, con respecto aos tempos máximos de provisión do acceso á rede e con respecto á resolución de incidencias.

A solución global proposta por R consiste nunha rede Metroethernet extendida aos 81 polígonos, que remata no nodo final polígono.

Como rede de transporte emprégase a fibra óptica como tecnoloxía básica. Este medio físico de transmisión interconectará os diversos nodos da rede utilizando tecnoloxía DWDM, MetroEthernet (IP/MPLS) e/ou SDH.

Adicionalmente, en función das características do despregamento e da topoloxía de rede, podería ser necesario completar a rede de transporte con algún radioenlace de alta capacidade que permita dar conectividade a algún polígono emprazado en localizacións de moi difícil acceso mediante tecnoloxías cableadas.


Servizos aos usuarios finais


O estudo de mercado que efectuou R revela unha moi alta porcentaxe de pemes e de micropemes. R identificou dous produtos específicos para este segmento que serán os principalmente comercializados. En calquera caso, a rede de R poderá atender as necesidades de grandes empresas que ocasionalmente se atopen nos polígonos en cobertura.

Os produtos específicos deseñados para este proxecto son:


combo negocio

  internet
  • internet por fibra óptica a 150 megas de baixada (garantidos!) e 15 megas de subida
  • (posibilidade de contratar 350 megas de baixada e 35 megas de subida)
  • wifi de dobre banda
  • conexión wifi e acceso á rede de wificlientesR en toda Galicia.
  • 10 buzóns de correo 10 GB con antispam e antivirus.

  teléfono
  • liña con tarifa plana a fixos nacionais.
  • 1.000 minutos de chamadas a móbiles.

  móbil
  • chamadas ilimitadas a fixos e a móbiles.
  • internet móbilR de 3GB.

  ademais...
  • mantemento bronce: soluciona calquera avaría nos servizos R en menos de 12 horas.
  • axudaR: axudámoste por teléfono ao momento se tes un problema informático.
  • chamadas a TPV: gratis as primeiras 50.
  • fax IP: para enviar, recibir e gardar os faxes dende internet.

combo oficina/nave industrial

solución de comunicacións con todo incluído para oficinas de ata 10 empregados. Todos os servizos que necesitas en modalidade de pago por uso, sen necesidade de investimento en equipos nin gastos de mantemento. Inclúe 150/15 megas (comprobar compatibilidade cos teus equipos), terminais, chamadas a fixos e móbiles, funcionalidades de central, internet por fibra óptica, IP fixa, fax IP profesional e mantemento preferente para empresas. Podes ampliar ou reducir o número de postos segundo as túas necesidades.

  internet
  • 150 megas internet fibra óptica con 15 megas de subida.
  • (posibilidade de contratar 350 megas de baixada e 35 megas de subida)
  • router wi-fi N e wificlientesR en toda Galicia para cando non esteas na oficina.
  • 10 buzóns de correo 10 GB con antispam e antivirus.

  teléfono
  • 2 liñas IP con terminais e funcionalidades de centraliña.
  • tarifa plana a fixos*.
  • tarifa plana a móbiles R da túa conta*.
  • 300 minutos gratis a outros móbiles en horario comercial contratando móbilR ou 120 minutos sen móbilR.

  equipado de serie con...
  • mantemento bronce: un técnico para solucionar calquera avaría nos servizos R en menos de 12 horas.
  • chamadas a TPV: gratis as primeiras 50.
  • terminais IP: os mellores teléfonos IP para o teu negocio.
  • fax IP: para enviar, recibir e gardar os faxes dende internet.

  É importante destacar que neste combo oficina/nave industrial incluíronse servizos relacionados coa industria 4.0.


Paquete industria 4.0 incluído e gratuíto por dous anos

 • licenza de videoconferencia Vin-R, con tecnoloxía de Vidyo.
 • servidor virtual con almacenamento en NAS en datacenter R 100GB.
 • 3 licenzas de nube R para compartir arquivos e portabilidade de arquivos en teléfono móbil.

 • Sistema de eficiencia enerxética con medidor de cadro e 2 sensores industriais para iniciarse no mundo da eficiencia enerxética.
  Alarma de intrusión en nave.
  • alta de panel de alarmas e 3 zonas

Así mesmo, garántese que todos os servizos definidos neste documento cumpren os parámetros esixidos. En concreto:

Rede de acceso público
Taxa de transferencia >100Mbps
Garantía 80% da taxa o 95% tempo
Non existe limitación de Tráfico
Dispoñibilidade 98% mensual
Parámetros Jitter, retardo e perda de paquetes
 1. Jitter máximo de 30 ms.
 2. Retardo inferior a 50 ms.
 3. Taxa de perda de paquetes máxima de 0,8 %.
PROXECTO COFINANCIADO


A continuación móstrase a relación de proxectos para o desenvolvemento de redes ultrarrápidas con tecnoloxía FTTH levados a cabo por R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. co apoio da subvención obtida da convocatoria de axudas realizada pola Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información para a realización de proxectos no marco do programa de extensión da banda ancha de nova xeración (subvención e anticipo FEDER) e con fondos propios de R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A.

Expendiente: TSI-061000-2016-120
Data de execución: 2017-2018

provincia municipio nome do núcleo entidade
A Coruña Camariñas Camariñas 15016010500
A Coruña Cariño Cariño 15901010100
A Coruña Muros Muros 15053040500
A Coruña Muros Virxe Do Camiño 15053040600
A Coruña Muros Rocha (A) 15053051500
A Coruña Muros Acea (A) 15053050200
A Coruña Porto do Son Porto do Son 15071081100
A Coruña Porto do Son Portosín 15071031000
A Coruña Porto do Son Mariño (O) 15071030800
A Coruña Ortigueira Ortigueira 15061210100
A Coruña Curtis Curtis 15032040200
A Coruña Cerceda Cerceda 15024010800
A Coruña Abegondo San Marcos 15001011500
A Coruña Mugardos Baño (O) 15051030100
A Coruña Ordes Vilar 15059092000
A Coruña Boqueixón Vilar 15012081100
A Coruña Ferrol Cabana (A) 15036020200
A Coruña Ferrol Estrada Do Cruce 15036020300
A Coruña Ferrol Montecuruto 15036020400
A Coruña Ferrol Valon 15036040100
A Coruña Ferrol Chousa (A) 15036040500
A Coruña Ferrol Graña (A) 15036060100
A Coruña Ferrol Aneiros 15036110100
A Coruña Ferrol Avenida Do 19 De Febreiro 15036110200
A Coruña Ferrol Bosque 15036110300
A Coruña Ferrol Malata (A) 15036110500
A Coruña Ferrol Serantellos 15036110700
A Coruña Ferrol Coto (O) 15036111000
A Coruña Fene Foxas 15035020700
A Coruña Fene Centieiras 15035061300
A Coruña Fene Rúa Alta 15035061800
A Coruña Fene Rúa Baixa 15035061900
A Coruña Fene Torre (A) 15035062000
A Coruña Fene Cruceiro (O) 15035062600
A Coruña Neda Bacela 15055030500
A Coruña Neda Coto 15055031800
A Coruña Neda Empedron 15055032100
A Coruña Neda Poulo 15055034000
A Coruña Neda Santa Maria 15055034600
A Coruña Neda Toeleira 15055034800
A Coruña Neda Ribeira Da Toeleira 15055037400
A Coruña Neda Curuxeiras 15055032000
A Coruña Neda Forxa 15055032700
A Coruña Neda Xerardo Luaces 15055037600
A Coruña Culleredo Choeira (A) 15031010200
A Coruña Culleredo Ombre 15031010300
A Coruña Culleredo Silva (A) 15031010400
A Coruña Culleredo Carcabelos 15031010700
A Coruña Sada Cimas 15075020100
A Coruña Sada Piñeiro 15075020300
A Coruña Sada Souto Da Iglesia 15075020400
A Coruña Sada Torron 15075020500
A Coruña Sada Tumbadoiro 15075020600
A Coruña Sada Amexeiral 15075030100
A Coruña Sada Trasin 15075030600
A Coruña Sada Mosteirón 15075040300
A Coruña Sada Cacharrete 15075040500
A Coruña Sada Carta 15075030200
A Coruña Sada Granja 15075030400
A Coruña Sada Quintán 15075030500
A Coruña Sada Vertin 15075030700
A Coruña Sada Riobao 15075060300
A Coruña Oleiros Aguieira 15058020200
A Coruña Oleiros Augarrio 15058020400
A Coruña Oleiros Breixo 15058020500
A Coruña Oleiros Couto (O) 15058020600
A Coruña Oleiros Lourido Grande 15058020700
A Coruña Oleiros Lourido Pequeno 15058020800
A Coruña Oleiros Sisaldo 15058020900
A Coruña Oleiros Abeleiras De Abaixo 15058021200
A Coruña Oleiros Abeleiras De Arriba 15058021300
A Coruña Oleiros Campo Da Vila 15058030200
A Coruña Oleiros Campo Do Souto 15058030300
A Coruña Oleiros Fontes 15058030600
A Coruña Oleiros Morzan 15058030700
A Coruña Oleiros Xesta (A) 15058030900
A Coruña Oleiros Maianca 15058050300
A Coruña Oleiros Gandara (A) 15058090400
A Coruña Oleiros Punxeiro 15058090500
A Coruña Oleiros Lorbé 15058010400
A Coruña Oleiros Agra Da Pedra 15058090100
A Coruña Sada Cirro 15075080100
A Coruña Oleiros Xoez 15058090700
A Coruña Miño Costa Miño Golf 15048000100
A Coruña Miño Fondal 15048070200
A Coruña Miño Perbes 15048070500
A Coruña Cambre Altamira 15017010100
A Coruña Cambre Cabana (A) 15017010300
A Coruña Cambre Rocha (A) 15017010800
A Coruña Cambre Seoane 15017010900
A Coruña Cambre Campons (Os) 15017100300
A Coruña Cambre Sigras De Abaixo 15017101100
A Coruña Cambre Souto (O) 15017101400
A Coruña Arteixo Rañobre 15005100600
A Coruña Arteixo Suevos 15005130200
A Coruña Santiago de Compostela Bornais 15078090100
A Coruña Santiago de Compostela Piñeiro Do Eixo 15078090800
A Coruña Santiago de Compostela Roxos 15078291000
A Coruña Santiago de Compostela Barcia (A) 15078150200
A Coruña Ames Castelo 15002030400
A Coruña Ames Lombao (O) 15002060500
A Coruña Ames Ventosa 15002060800
A Coruña Ames Bosque Animado 15002060900
A Coruña Teo Balcaide 15082020300
A Coruña Teo Ameneiro 15082020200
A Coruña Teo Casalonga 15082020700
A Coruña Teo Oseve 15082021700
A Coruña Teo Riotinto 15082021900
A Coruña Teo Fixo 15082021100


Expendiente: TSI-061000-2016-127
Data de execución: 2017-2018

provincia municipio nome do núcleo entidade
Pontevedra Cuntis Cuntis 36015040500
Pontevedra Sanxenxo Cruceiro (O) 36051090700
Pontevedra Sanxenxo Empalme (O) 36051090800
Pontevedra Sanxenxo Vilar 36051091900
Pontevedra Meaño Ponte Dena 36027020900
Pontevedra Meaño Seixios 36027021000
Pontevedra Ribadumia Barrantes 36046010600
Pontevedra Ponte Caldelas Ponte Caldelas 36043070900
Pontevedra Poio Boa Vista 36041031800
Pontevedra Pontevedra Pedra do Lagarto 36038180500
Pontevedra Pontevedra San Brais 36038152800
Pontevedra Pontevedra Areas 36038120100
Pontevedra Pontevedra Casas Novas 36038120400
Pontevedra Marín Arealonga 36026030200
Pontevedra Marín Barriada De Mogor Perez Crespo 36026050200
Pontevedra Marín Igresario De Mogor 36026050300
Pontevedra Marín Seixo 36026070900
Pontevedra Pontevedra Carballeira (A) 36038100200
Pontevedra Pontevedra Camboa (A) 36038100400
Pontevedra Pontevedra Cruceiro (O) 36038090800
Pontevedra Pontevedra Pedra Picada (A) 36038091300
Pontevedra Pontevedra Ferreira (A) 36038091800
Pontevedra Pontevedra Porta Da Coxa O Do Sol (A) 36038092000
Pontevedra Pontevedra Ramallas 36038092100
Pontevedra Poio Combarro 36041010300
Pontevedra Poio Casalvito 36041020700
Pontevedra Poio Fontenla 36041021300
Pontevedra Poio Seara 36041022400
Pontevedra Poio Seca 36041022500
Pontevedra Poio Lourido 36041030800
Pontevedra Guarda (A) Bujan 36023030400
Pontevedra Guarda (A) Coruto Viejo 36023030700
Pontevedra Guarda (A) Cruz 36023030800
Pontevedra Guarda (A) Longra 36023031300
Pontevedra Guarda (A) Netos 36023031600
Pontevedra Guarda (A) Portela 36023031900
Pontevedra Guarda (A) Salcidos 36023032200
Pontevedra Guarda (A) Gandara 36023031100
Pontevedra Rosal (O) Calvario 36048020200
Pontevedra Rosal (O) Couso 36048020600
Pontevedra Rosal (O) Cumieira De Riba 36048020900
Pontevedra Rosal (O) Calvario (O) 36048030100
Pontevedra Rosal (O) Carrascal (O) 36048030200
Pontevedra Rosal (O) Cotro (O) 36048030300
Pontevedra Rosal (O) Cruceiro (O) 36048030400
Pontevedra Rosal (O) Cumieira (A) 36048030500
Pontevedra Rosal (O) Moran (O) 36048030600
Pontevedra Rosal (O) Outon (O) 36048030700
Pontevedra Rosal (O) Ponte Da Tamuxe (A) 36048030900
Pontevedra Rosal (O) Portela 36048040200
Pontevedra Rosal (O) Rua Da Cal 36048040300
Pontevedra Rosal (O) Rua Da Baixo 36048040400
Pontevedra Tomiño Igrexa 36054050400
Pontevedra Tomiño Lago 36054050500
Pontevedra Tomiño Mouios 36054050700
Pontevedra Tomiño Regueiria 36054050800
Pontevedra Tomiño Tomada 36054050900
Pontevedra Tomiño Avenida Brasil 36054070100
Pontevedra Tomiño Calle (A) 36054070300
Pontevedra Tomiño Gandara 36054070700
Pontevedra Tomiño Tollo 36054071000
Pontevedra Tomiño Barro (O) 36054140200
Pontevedra Tomiño Camio Novo (O) 36054140300
Pontevedra Tomiño Cotro 36054140500
Pontevedra Tomiño Lameira 36054140800
Pontevedra Tomiño Rocha (A) 36054141700
Pontevedra Tomiño Seijo 36054142200
Pontevedra Nigrán Rial (O) 36035041200
Pontevedra Nigrán Cova (A) 36035060400
Pontevedra Nigrán Prado 36035061000
Pontevedra Nigrán Raña (A) 36035061100
Pontevedra Vigo Portiño 36057261200
Pontevedra Vigo Bouzo 36057190200
Pontevedra Vigo Cruceiro 36057190500
Pontevedra Vigo Estomada 36057190800
Pontevedra Vigo Grades 36057191100
Pontevedra Vigo Igrexa 36057191300
Pontevedra Vigo Lavandeira 36057191400
Pontevedra Vigo Loureiro 36057191500
Pontevedra Vigo Outeiro 36057191800
Pontevedra Vigo Senra De Abaixo 36057192300
Pontevedra Vigo Sixtro 36057192500
Pontevedra Vigo Toucido 36057192600
Pontevedra Vigo Verdella 36057192700
Pontevedra Vigo Mide 36057191700
Pontevedra Vigo Curras 36057193100
Pontevedra Vigo Cova Da Barxa 36057260300
Pontevedra Vigo Borreiros 36057261700
Pontevedra Vigo Cova Da Becha 36057262300
Pontevedra Vigo Curbeira 36057262400
Pontevedra Vigo Domeira 36057262600
Pontevedra Vigo Fortiñon 36057262700
Pontevedra Vigo Volta 36057263300
Pontevedra Vigo Burdes 36057100400
Pontevedra Vigo Fragoselo 36057101500
Pontevedra Vigo Igrexa 36057101800
Pontevedra Vigo Luz 36057102100
Pontevedra Vigo Parrocha 36057102400
Pontevedra Vigo Quintas 36057102600
Pontevedra Vigo Taberna 36057103200
Pontevedra Vigo Tintureira 36057103400
Pontevedra Vigo Torre De Abaixo 36057104200
Pontevedra Vigo Pertegueiras 36057011800
Pontevedra Vigo Garita 36057012200
Pontevedra Vigo Goberna 36057160600
Pontevedra Vigo Pertegueiras 36057161100
Pontevedra Vigo Samil 36057161400
Pontevedra Vigo Porto 36057020900
Pontevedra Vigo Igrexa 36057280400
Pontevedra Vigo Portal 36057280500
Pontevedra Vigo Gandara 36057281000
Pontevedra Vigo Carballal 36057030200
Pontevedra Vigo Chans 36057030300
Pontevedra Vigo Xestoso 36057030400
Pontevedra Vigo Outeiro 36057030600
Pontevedra Vigo Mouteira 36057031200
Pontevedra Vigo Freires 36057031500
Pontevedra Vigo Alza 36057050500
Pontevedra Vigo Casal 36057051000
Pontevedra Vigo Carballal 36057050200
Pontevedra Vigo Figueiras 36057050300
Pontevedra Vigo Ameal 36057050600
Pontevedra Vigo Besada 36057050700
Pontevedra Vigo Molais 36057051700
Pontevedra Vigo Nogueira 36057051800
Pontevedra Vigo Requeixo 36057052200
Pontevedra Vigo Rinxela 36057052400
Pontevedra Vigo Rabadeira 36057060400
Pontevedra Vigo Besada 36057060500
Pontevedra Vigo Pugariño 36057271200
Pontevedra Vigo Parada 36045040500
Pontevedra Vigo Porteliña 36033070300
Pontevedra Vigo Monte 36033080400
Pontevedra Vigo Casal 36033090100
Pontevedra Vigo Camaña 36033090600


Expendiente: TSI-061000-2016-131
Data de execución: 2017-2018

provincia municipio nome do núcleo entidade
Lugo e Ourense Pobra de Trives, A Pobra de Trives 32063130100
Lugo e Ourense Petín Petín 32060050100
Lugo e Ourense San Cibrao das Viñas Farixa (A) 32075060300
Lugo e Ourense San Cibrao das Viñas Reboredo 32075020700
Lugo e Ourense San Cibrao das Viñas Urbanizacion El Madrigal 32075060500
Lugo e Ourense Monterroso Monterroso 27032150500
Lugo e Ourense Palas de Rei Palas de Rei 27040290200
Lugo e Ourense Lourenzá Vilanova 27027032500
Lugo e Ourense Cervo Rio Covo 27013031100
Lugo e Ourense Barreiros San Cosme 27005010700