menú

mantemento

só por ser cliente de R dispós da mellor atención telefónica gratuíta e das solucións de mantemento máis completas con:

 • tempos de resolución 4, 8 ou 12 horas laborables
 • garantía de rede interior de por vida (PTR, cableado, tomas)
 • axudaR: soporte telefónico para dispositivos e aplicacións ofimáticas (máximo de 3 soportes ao semestre)
 • móbil de cortesía gratuíto con cobertura de danos**
 • seguro de desprazamento, que inclúe:
  • reconfiguración de navegación internet (tcp-ip) para cablemódem (rtc non incluído) ata 4 pcs con cablemódem router
  • sintonización de televisores conectados a R
  • reparación da rede interior instalada (PTR, cableado e tomas) ou conectada (cableado e tomas de teléfono reaproveitadas) por R
  • máximo de 3 actuacións por semestre (1 en caso de sintonización de televisores conectados a R)
 • a axuda para a configuración do terminal móbil en tenda R inclúe:
  • configuración punto de acceso internet no móbil, configuración correo no móbil, descarga de apps, traspaso de contactos, configuración de aplicación wificlientes, descarga e configuración nube R, eliminación de código de seguridade, actualización do software ou optimización do rendemento do terminal
  • máximo 3 actuacións por trimestre (considérase actuación cada unha das operacións descritas nos puntos anteriores)

 

ouro
prata
bronce
tempo resolución
de servizo
4h
8h
12h
horario laboral
de 8 a 20h
luns a domingo
luns a sábado
luns a sábado
garantía rede interior
de por vida
de por vida
de por vida
seguro desprazamento
causa R
seguro desprazamento
causa cliente
atención telefónica
gratuíta 24x7
axuda R: soporte dispositivos e programas
3,5€/mes
(4,24€ IVE incl.)
móbil cortesía
reparación***
equipos ou terminais R en aluguer
reconfiguración de centraliñas
solución de backup para voz
axuda configuración do
terminal en tenda R e CAC
presupostos reparación
rexeitados****
cambio de SIM
por roubo ou perda
prezo
15€/mes
(18,15 IVE incl.)
5,78€/mes
(7 IVE incl.)
4,13€/mes
(5 IVE incl.)
* tempo de resolución en caso de corte de servizo de 4 e 8 laborais para os mantemento ouro e prata respectivamente, e 12 horas laborais para o mantemento bronce e o básico. En caso de degradado no servizo, hai que multiplicar por tres os tempos de resolución indicados
** en caso de que o cliente solicite as operacións actualización SW, optimización rendemento terminal ou eliminación código de seguridade, o custo será 9 € (7,44 sen IVE)
*** se envías a reparar un terminal comprado a R; non válido para móbiles comprados fóra de R. Durante o período do préstamo, podes ter cubertos os danos que puidera sufrir o móbil de cortesía contratando a cobertura de danos por tan só 3€ (2,48 sen IVE). Non cobre a non devolución do mesmo
**** inclúe os orzamentos de terminais de calquera marca, adquiridos a R e cuxa reparación se xestionou con R.

só por ser cliente de R dispós da mellor atención telefónica gratuíta e das solucións de mantemento máis completas con:

 • tempos de resolución 4, 8 ou 12 horas laborables
 • garantía de rede interior de por vida (PTR, cableado, tomas)
 • axudaR: soporte telefónico para dispositivos e aplicacións ofimáticas (máximo de 3 soportes ao semestre)
 • móbil de cortesía gratuíto con cobertura de danos**
 • seguro de desprazamento, que inclúe:
  • reconfiguración de navegación internet (tcp-ip) para cablemódem (rtc non incluído) ata 4 pcs con cablemódem router
  • sintonización de televisores conectados a R
  • reparación da rede interior instalada (PTR, cableado e tomas) ou conectada (cableado e tomas de teléfono reaproveitadas) por R
  • máximo de 3 actuacións por semestre (1 en caso de sintonización de televisores conectados a R)
 • a axuda para a configuración do terminal móbil en tenda R inclúe:
  • configuración punto de acceso internet no móbil, configuración correo no móbil, descarga de apps, traspaso de contactos, configuración de aplicación wificlientes, descarga e configuración nube R, eliminación de código de seguridade, actualización do software ou optimización do rendemento do terminal
  • máximo 3 actuacións por trimestre (considérase actuación cada unha das operacións descritas nos puntos anteriores)

 

tempo resolución de servizo
ouro: 4h
prata: 8h
bronce: 12h

horario laboral de 8 a 20h
ouro: luns a domingo
prata: luns a sábado
bronce: luns a sábado

garantía rede interior
ouro: de por vida
prata: de por vida
bronce: de por vida

seguro desprazamento causa R
ouro: SI
prata: SI
bronce: SI

seguro desprazamento causa cliente
ouro: SI
prata: SI
bronce: SI

atención telefónica gratuíta 24x7
ouro: SI
prata: SI
bronce: SI

axuda R: soporte dispositivos e programas
ouro: SI
prata: SI
bronce: 3,5€/mes (4,24€ IVE incl.)

móbil cortesía reparación***
ouro: SI
prata: SI
bronce: SI

equipos ou terminais R en aluguer
ouro: SI
prata: NON
bronce: NON

reconfiguración de centraliñas
ouro: SI
prata: NON
bronce: NON

solución de backup para voz
ouro: SI
prata: NON
bronce: NON

axuda configuración do terminal en tenda R
ouro: SI
prata: SI
bronce: SI

presupostos reparación rexeitados****
ouro: SI
prata: SI
bronce: SI

cambio de SIM por roubo ou perda
ouro: SI
prata: SI
bronce: SI

prezo
ouro: 15€/mes (18,15 IVE incl.)
prata: 5,78€/mes (7 IVE incl.)
bronce: 4,13€/mes (5 IVE incl.)

* tempo de resolución en caso de corte de servizo de 4 e 8 laborais para os mantemento ouro e prata respectivamente, e 12 horas laborais para o mantemento bronce e o básico. En caso de degradado no servizo, hai que multiplicar por tres os tempos de resolución indicados
** en caso de que o cliente solicite as operacións actualización SW, optimización rendemento terminal ou eliminación código de seguridade, o custo será 9 € (7,44 sen IVE)
*** se envías a reparar un terminal comprado a R; non válido para móbiles comprados fóra de R. Durante o período do préstamo, podes ter cubertos os danos que puidera sufrir o móbil de cortesía contratando a cobertura de danos por tan só 3€ (2,48 sen IVE). Non cobre a non devolución do mesmo
**** inclúe os orzamentos de terminais de calquera marca, adquiridos a R e cuxa reparación se xestionou con R.